Bemutatkozás   arrow

Kiss Oszkár Ügyvédi Iroda a hatályos Ügyvédi szakmáról szóló törvény és az Ügyvédek Statútuma alapján végzi munkáját, a Kolozs megyei Ügyvédi Kamara keretében – mint az Országos Ügyvédi Kamara tagja.

Az iroda alapítója Kiss Oszkár ügyvéd, jogi végzettségét a Kolozsvári Babeș – Bolyai Tudományegyetem Jogi karán szerezte, az Ügyvédek Felkészítésével és Továbbképzésével foglalkozó Nemzeti Intézmény végzettje, mesteri címet szerzett az Európai Unió magánjogából, gyakorlatát kereskedelmi és polgári jogban szerezte meg.

Kiss Oszkár végleges ügyvéd, védő, záró kérelem letételére jogosult a bíróságok előtt és az ügyfelek kérésére, nem csak román, hanem magyar vagy akár angol nyelven is nyújt jogi tanácsadást.

Kiss Oszkár Ügyvédi Iroda tevékenységi körei a következők:

 1. Jogi természetű tanácsadás és kérelmek, ami magába foglalja a következőket:
 • Adott problémák kivizsgálása alapján jogi tanácsok és információk kidolgozása és szolgáltatása az ügyfelek részére;
 • Törvény alapú vélemények kidolgozása;
 • Jogi iratok (szerződések, egyezségek, alapító okiratok, stb.) elkészítése és az ezekkel kapcsolatos egyezkedéseken való segédkezés; jogi személyek döntő szerveinek a működéséiben való konzultálás, a törvényeknek értelmében; bármely más nemű jogi tanácsadás.
 1. Segédkezés és jogi képviselet a bíróságok, büntetőjogi nyomozói szervek, jogi hatóságok, közjegyzők és igazságügyi végrehajtók, közhatóságok és intézmények, valamint más jogi személyekkel szemben, a törvényeknek megfelelően.
 2. Jogi iratok elkészítése, személyek identitásának, a hitelesítésre bemutatott okiratok tartalmának és dátumának igazolása.
 3. Természetes és jogi személyek segédkezése és képviselete más közhatóságok előtt, szükség esetén a személyek identitásának, valamint az okiratok tartalmának és dátumának igazolása.
 4. Természetes és jogi személyek jogainak és érdekeinek megfelelő jogi eszközökkel történő védelme és képviselete a közhatóságokkal, intézményekkel vagy más bel- és külföldi személyekkel kötött jogviszonyokkal kapcsolatban.
 5. Közvetítői tevékenységek.
 6. Bizalmon alapuló tevékenységek, mint az örökösödési vagy felszámolási eljárás útján értékesített vagy végrehajtott címekből származó földalapok és javak megőrzése, ezek elhelyezése és értékesítése, valamint azon alapok és értékek kezelése melyekben ezek el lettek helyezve.
 7. Ideiglenes székhely biztosítása kereskedelmi társaságok részére az Ügyvédi Iroda székhelyén.