Autor: renata-owm

august 23, 2021 renata-owm 0 Comments

contract de vânzare-cumpărare; contract de schimb; contract de donaţie; contract de locaţiune (închiriere); contract de împrumut; contract de comodat (folosinţă gratuită); contract de rentă viageră;…

august 23, 2021 renata-owm 0 Comments

consultanţă privind raporturile de muncă şi obligaţiile angajatorilor şi angajaţilor; consultanţă pentru încheierea contractelor individuale de muncă; redactare, asistenţă şi reprezentare juridică privind executarea, modificarea…

august 19, 2021 renata-owm 0 Comments

asistență și reprezentare în cadrul procedurii de executare silită investirea cu formulă executorie a actelor care potrivit legii necesită această procedură; reprezentare, asistare în fața…

august 19, 2021 renata-owm 0 Comments

consultanţă şi asistenţă juridică referitoare la organizarea şi funcţionarea asociațiilor și fundațiilor; înfiinţarea de asociații sau fundații; redactare de statute, acte adiţionale, contracte, declaraţii pe…

august 19, 2021 renata-owm 0 Comments

consultanţă şi asistenţă juridică referitoare la organizarea şi funcţionarea societăţilor şi organizaţiilor; înfiinţarea de societăţi; asistare şi reprezentare în operaţiuni la Oficiul Registrului Comerţului; redactarea…