Drept comercial și societar

august 19, 2021 renata-owm 0 Comments

 • consultanţă şi asistenţă juridică referitoare la organizarea şi funcţionarea societăţilor şi organizaţiilor;
 • înfiinţarea de societăţi;
 • asistare şi reprezentare în operaţiuni la Oficiul Registrului Comerţului;
 • redactarea şi atestarea contractelor comerciale;
 • redactare de acte constitutive, acte adiţionale, contracte de cesiune, contracte de comodat, declaraţii pe propria răspundere, decizii ale asociatului unic, hotărâri ale adunării generale a asociaţilor sau acţionarilor, precum şi oricea alte acte modificatoare ale actului constitutiv al unei societăţi;
 • asistenţă la negocieri de contracte şi tranzacţii;
 • notificare şi contactare debitori;
 • recuperări de debite prin procedura ordonanţei de plată;
 • asistare și reprezentare în litigii transfrontaliere – recuperări de debite prin procedura somației europene de plată;
 • asistare şi reprezentare în procedurile de executare silită;
 • participarea la Adunarile Generale ale Asociatilor sau Actionarilor pentru asigurarea suportului juridic necesar în luarea deciziilor;
 • stabilire sediu social, modificare de sediu, prelungire contracte de sediu;
 • înfiinţare/radiere puncte de lucru, sucursale, filiale, reprezentanţe;
 • cesiune de părţi sociale şi/sau acţiuni;
 • numiri, revocări şi schimbări de administratori;
 • numire, schimbare/modificare cenzori;
 • majorare sau reducere de capital social;
 • reorganizare judiciară, proceduri de faliment.

Leave a Reply:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *