Dreptul muncii

august 23, 2021 renata-owm 0 Comments

  • consultanţă privind raporturile de muncă şi obligaţiile angajatorilor şi angajaţilor;
  • consultanţă pentru încheierea contractelor individuale de muncă;
  • redactare, asistenţă şi reprezentare juridică privind executarea, modificarea (delegare, detaşare, etc.), întreruperea sau încetarea contractului individual de muncă, precum şi referitoare la clauzele contractului individual de muncă (de confidenţialitate, de neconcurenţă, de mobilitate, etc.);
  • asistenţă pentru persoane fizice şi juridice în faţa autorităţilor compentente din România privind dreptul muncii;
  • asistenţă şi reprezentare în litigii de muncă, în faţa instanţelor de drept comun;
  • asistenţă şi reprezentare în litigii privind repararea prejudiciului suferit de angajat, repararea prejudiciului cauzat angajatorului;
  • asistenţă şi reprezentare în litigii în legatură cu atragerea răspunderii salariatului pentru încălcarea clauzelor contractului de muncă;
  • asistenţă şi reprezentare în formularea contestaţiilor împotriva deciziei de concediere a salariatului şi împotriva deciziei de aplicare a sancţiunii disciplinare.

Leave a Reply:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *