Adatvédelmi irányelvek

1. Tiszteletben tartjuk a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseket, megtesszük a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, hogy az Önök személyes adatainak védelmét biztosítsuk, illetve, hogy meggátoljuk az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést, az adatok véletlenszerű vagy törvénytelen elvesztését vagy megrongálását.

2. Az alábbi célokból feldolgozzuk az Önök nevét és keresztnevét, telefonszámát és e- mail címét: az Önökkel való kapcsolattartás céljából. Ezen adatokat az ügyvédi praxisok számára előírt archiválási szabályokban foglaltak szerint tárolják.

3. Nem használjuk a személyes adatokat automatikus feldolgozás és profilalkotás céljából. Nem hozunk Önökre vonatkozóan automatikus döntéseket. Megfelelő technikai eszközöket használunk az adatok biztonságos kezelésére. Nem használjuk az adatokat másodlagos célokra, amelyek nem egyeznek azokkal a célokkal, amelyek érdekében lekérdeztük az adatokat.

4. Tiszteletben tartjuk és biztosítjuk a szakmai titoktartást. Nem fedjük fel az Önök adatait, kivéve, ha ez az Önök érdekében vagy a törvényes előírások miatt elkerülhetetlen. Az ügyvédi titoktartás számunka nem csak kötelezettség, hanem alapvető szakmai és etikai érték.

5. Évi rendszerességgel felülvizsgáljuk az adatokat, és megnézzük, milyen mértékben szükséges azokat tárolnunk a fenti célok érdekében, illetve az önök törvényes jogainak védelmében. Azokat az adatokat, amelyek már nem szükségesek, megsemmisítjük.

6. Önöknek jogukban áll hozzáférni az adatokhoz, kérni azok felülvizsgálatát és kijavítását, és korlátozhatják is az általunk történő feldolgozás módját, illetve kérhetik az adatok törlését is. Az, ha Önök beavatkoznak az átadott adatokba, azzal meghiúsíthatják az ügyvédi szerződés kivitelezését. Ebben az esetben az ügyvédet nem terheli felelősség. Kérjük, hozzák tudomásunkra az Önök igényeit, úgy, hogy ebből világosan kitűnjön az igénylő személyazonossága és kérvényezői jogosultsága. Erre mi késedelem nélkül fogunk válaszolni. Ha nem elégedettek a mi adatkezelési politikánkkal, úgy jogukban áll a Nemzeti Adatvédelmi Hatósághoz folyamodni. (www.dataprotection.ro).