Szerző: renata-owm

augusztus 24, 2021 renata-owm 0 Comments

polgári szerződések és kötelmek: adásvételi szerződések; csereszerződés; adományozási szerződés; bérleti szerződés (lakbérleti); kölcsönadási szerződés; haszonkölcsön szerződés; életjáradéki szerződés; eltartási szerződés; letéti szerződés; megbízási szerződés; egyezség;…

augusztus 24, 2021 renata-owm 0 Comments

munkaviszony, a munkaadó és a munkavállaló kötelezettségeivel kapcsolatos tanácsadás; munkaszerződések aláírásában történő tanácsadás; szerkesztés és jogi képviselet a munkaszerződés végrehajtását, módosítását (áthelyezés, kiküldetés, stb.), megszakítását…

augusztus 24, 2021 renata-owm 0 Comments

jogi képviselet végrehajtási eljárásokban; a törvény által kért okiratok végrehajtási záradékkal való ellátása; az igazságügyi végrehajtó előtti jogi képviselet; a végrehajtás halasztása, felfüggesztése, korlátozása, megszüntetése;…

augusztus 24, 2021 renata-owm 0 Comments

képviselet és tanácsadás az egyesületek és alapítványok megszervezésében és működtetésében; egyesületek és alapítványok létrehozása; statútum, kiegészítő okirat, szerződések, saját felelősségű nyilatkozatok, közgyűlési határozatok vagy bármely…

augusztus 24, 2021 renata-owm 0 Comments

képviselet és tanácsadás a szervezetek és társaságok megszervezésében és működtetésében; társaságok létrehozása; képviselet a Cégjegyzéki Hivatali tevékenységekben; üzleti szerződések szerkesztése és hitelesítése; alapító okirat, kiegészítő…