Onorarii

Onorarii

Pentru activitatea profesională desfășurată în numele clientului onorariile pot fi stabilite astfel:

 • onorarii orare;
 • onorarii fixe;
 • onorarii de succes;
 • onorarii formate din combinarea celor de mai sus.

 

Onorariile vor fi stabilite în raport cu dificultatea, amploarea sau durata cazului.

Stabilirea onorariilor avocatului depinde de fiecare dintre următoarele elemente:

 • timpul şi volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau a activităţii cerute de client;
 • natura, noutatea şi dificultatea cazului;
 • importanţa intereselor în cauză;
 • împrejurarea că acceptarea mandatului acordat de client îl împiedică pe avocat să accepte un alt mandat din partea unei alte persoane, dacă această împrejurare poate fi constatată de client fără investigaţii suplimentare;
 • notorietatea, titlurile, vechimea în muncă, experienţa, reputaţia şi specializarea avocatului;
 • conlucrarea cu experţi sau alţi specialişti, impusă de natura, obiectul, complexitatea şi dificultatea cazului;
 • avantajele şi rezultatele obţinute pentru profitul clientului ca urmare a muncii depuse de avocat;
 • constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să acţioneze pentru a asigura servicii legale performante.