Despre   arrow

Cabinetul Individual de Avocat Kiss Oszkár îşi desfăşoară activitatea conform Legii şi Statutului Profesiei de Avocat, în cadrul Baroului Cluj – membru al Uniunii Naţionale a Barourilor din România.

Titular al Cabinetului este Avocat Kiss Oszkár, licenţiat în drept, absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, absolvent al Institutului Naţional de Pregătire şi Perfecţionare al Avocaţilor, deţine titlul de master în Drept privat al Uniunii Europene şi a efectuat stagiatura în Drept Civil şi Comercial.

Avocat Kiss Oszkár este avocat definitiv, pledant, cu drept de a pune concluzii la instanţele judecătoreşti şi este în măsură să ofere consultanţă juridică atât în limba română, cât şi în limbile maghiară şi engleză, în funcţie de solicitările clienţilor.

Activitatea Cabinetului de Avocat Kiss Oszkár se realizează prin:

 1. Consultatii şi cereri cu caracter juridic, constând din:
 • redactarea şi/sau furnizarea, prin orice mijloace, a opiniilor juridice şi informaţiilor cu privire la problematica solicitată a fi analizată;
 • elaborarea de opinii legale;
 • elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte, convenţii, statute, etc.) şi asistare la negocierea acestora; participarea în calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice, în condiţiile legii; orice alte consultaţii în domeniul juridic.
 1. Asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, a organelor administraţiei publice şi a instituţiilor, precum şi a altor persoane juridice, în conditiile legii;
 2. Redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare;
 3. Asistarea şi reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate în faţa altor autorităţi publice cu posibilitatea atestării identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor încheiate;
 4. Apărarea şi reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice în raporturile cu autorităţile publice, cu instituţiile şi cu orice persoană română sau străină;
 5. Activităţi de mediere;
 6. Activităţi fiduciare constând în primirea în depozit, de fonduri financiare şi bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri executorii, după încheierea procedurii succesorale sau a lichidării, precum şi plasarea şi valorificarea acestora, activităţi de administrare a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate;
 7. Stabilirea temporară a sediului pentru societăţi comerciale la sediul profesional al avocatului.