Szolgáltatások   arrow

Jogi szolgáltatások / Szakterületek:

Kiss Oszkár Ügyvédi Iroda a következő szakterületeken nyújt jogi szolgáltatásokat természetes személyek és kereskedelmi társaságok részére:

Kereskedelmi és társasági jog

 • Képviselet és tanácsadás a szervezetek és társaságok megszervezésében és működtetésében;
 • Társaságok létrehozása;
 • Jogi tanácsadás a specifikus működési engedélyek beszerzésére;
 • Képviselet a Cégjegyzéki Hivatali tevékenységekben;
 • Üzleti szerződések szerkesztése és hitelesítése;
 • Alapító okirat, kiegészítő okirat, engedményezési szerződés, bérleti szerződés, saját felelősségű nyilatkozatok, egyedüli tag döntései, közgyűlési határozatok vagy bármely más a társaság alapító okiratát módosító okirat megszerkesztése;
 • Szerződések és tranzakciók tárgyalásán való képviselet;
 • Adósok értesítése és megkeresése;
 • Tartozások behajtása fizetési meghagyásos eljárás útján;
 • Határokon átívelő ügyekben való képviselet – tartozások behajtása európai fizetési meghagyás eljárás útján;
 • Végrehajtási eljárásokban való képviselet;
 • Közgyűléseken való részvétel, jogi támogatás a döntések meghozatalában;
 • Székhelyalapítás, módosítás vagy a székhelyre szóló szerződés meghosszabbítása;
 • Munkapontok, fióktelepek, képviseletek nyitása/bezárása;
 • Üzletrészek és/vagy részvények engedményezése;
 • Ügyvezetők kinevezése, visszahívása és cseréje;
 • Cenzorok kinevezése, cseréje/módosítása;
 • Törzstőke növelése vagy csökkentése;
 • Jogi újraszervezés, csődeljárások.

Közigazgatási és pénzügyi jogügyletek

 • Ügyfél képviselete a helyi vagy központi közigazgatási szervekkel szemben;
 • A közigazgatási intézményekkel elleni bírósági perek lehetőségéről, képviseletről, szerkesztésről való tanácsadás;
 • Előzetes közigazgatási eljárásban való jogi képviselet a közigazgatási okiratok megtámadásában (előzetes panasz és ellenvetés), továbbá az illetékes bíróságok előtti képviselet a közigazgatási intézményekkel szembeni perekben;
 • Jogi képviselet a közigazgatási szerződések megkötésében / módosításában / végrehajtásában és a közigazgatási okiratok megkötési / felfüggesztési / megsemmisítési eljárásokban;
 • Illeték- és adótanácsadás;
 • Jogi tanácsadás és képviselet az adókövetelések végrehajtási eljárásában;
 • Jogi képviselet és tanácsadás a kihágási szankciók területén; a kihágási jegyzőkönyvek (pénzbírságok) elleni panaszok megszerkesztése;

Jogi képviselet végrehajtási eljárásokban

 • A törvény által kért okiratok végrehajtási záradékkal való ellátása;
 • Az igazságügyi végrehajtó előtti jogi képviselet;
 • A végrehajtás halasztása, felfüggesztése, korlátozása, megszüntetése;
 • Végrehajtás elleni ellenvetés;

Munkajog

 • Munkaviszony, a munkaadó és a munkavállaló kötelezettségeivel kapcsolatos tanácsadás;
 • Munkaszerződések aláírásában történő tanácsadás;
 • Szerkesztés és jogi képviselet a munkaszerződés végrehajtását, módosítását (áthelyezés, kiküldetés, stb.), megszakítását vagy megszűnését illetően, valamint a munkaszerződés záradékait illetően (titoktartási, versenytilalmi, mobilitási, stb.);
 • Természetes és jogi személyek képviselete az illetékes román hatóságokkal szemben, a munkajog területén;
 • Jogi képviselet a munkajogi perekben a bíróságok előtt;
 • Jogi képviselet a munkavállaló által elszenvedett károk, valamint a munkaadónak okozott károk megtérítési eljárásokban;
 • Jogi képviselet a munkavállaló felelősségre vonásában az általa megszegett szerződési záradékok miatt;
 • Jogi képviselet az elbocsátási határozat elleni panasz benyújtásában vagy a fegyelmi szankciókat alkalmazó határozatok ellen.

Polgárjog

– tulajdonjog: a tulajdonjog és a birtoklás védelmében indított perek

 • Tulajdonjogi kereset;
 • Határ-megállapítási kereset;
 • Szolgalmi jog megtartása iránti kereset;
 • Szolgalmi jog megállapítása iránti kereset;
 • Telekkönyvi szolgáltatás iránti kereset;
 • Birtok kereset;
 • Tulajdonjog megállapítása iránti kereset (elbirtoklás);
 • Közérdekű kisajátítás;

 – örökösödés:

 • Kötelesrészre jogosult örökösök jogainak a védelme;
 • Örökösödési bizonyítvány iránti kereset;
 • Az örökség megosztása iránti kereset;
 • Örökösödési juttatások lecsökkentése iránti kereset;
 • Örökösödési viszony megállapítása iránti kereset;
 • Hagyatéki vagyon megőrzése iránti kereset a közjegyzői örökösödési eljárás folyamán;
 • Megsemmisítési eljárás (az örökösödési bizonyítvány, üresedésben levő (uratlan) örökségre vonatkozó örökösödési bizonyítvány, végrendeletet illetően);
 • Kétségbevonási kereset;
 • Az örökösödés elfogadásának időtartamába való visszahelyezés iránti kereset;
 • Az örökösödés elosztásának kezességi kötelezettségére alapuló kereset;
 • Ügyintézési kereset az örökösödési tulajdonközösség ideje alatt;
 • Hagyományok átadása iránti kereset;
 • Hitelezők (jelzálogos vagy egyszerű) keresetei a örökösödési vagyonnal szembeni igényeik telejésítése iránt;

 – polgári szerződések és kötelmek:

 • Adásvételi szerződések;
 • Csereszerződés;
 • Adományozási szerződés;
 • Bérleti szerződés (lakbérleti);
 • Kölcsönadási szerződés;
 • Haszonkölcsön szerződés;
 • Életjáradéki szerződés;
 • Eltartási szerződés;
 • Letéti szerződés;
 • Megbízási szerződés;
 • Egyezség;
 • Vállalkozási szerződés;
 • Polgári szerződéses/deliktuális felelősség iránti kereset;

 – családjog:

 • Válás (válási kereset);
 • Házasság érvénytelenítése;
 • Tartásdíj és eltartási kötelezettségek megállapítása és módosítása iránti kereset;
 • A házasság utáni név megtartása/lemondása;
 • A közös javak elosztása iránti kereset (a közös javak elosztása a házasság ideje alatt vagy a felbontása után);
 • Szülői hatalom gyakorlása a kiskorú gyerekkel szemben iránti kereset;
 • A látogatási program megállapítása vagy módosítása iránti kereset;
 • Az anyakönyvi okiratok kijavítása, módosítása, kiegészítése vagy érvénytelenítése;
 • Apaság megállapítása vagy tagadása;
 • A kiskorú elhelyezésének módosítása, a kiskorú visszavétele az őt jogtalanul maguknál tartó személyektől, az apja neve használatának a jóváhagyása a gyerek részére, a szülők joga, hogy személyes kapcsolatuk legyen a gyerekükkel;
 • A házastárs visszahelyezése a lakásba, ahonnan kitiltották, a viharos életvitelű házastárs kitiltása;
 • A szülői jogok elvesztése, a közös lakhely előzetes használati felosztása, saját javak visszaszerzése;

KERESETEK MEGÍRÁSA ÉS A PEREK FENNTARTÁSA AZ EJEB (Emberi Jogok Európai Bírósága) ELŐTT.